دکتر سید علی فاطمی

داروساز


پاسخ به سوالات دارویی

داروهای موثر بر سیستم قلبی و عروقی

سوال های تخصصی در رابطه با داروها

داروهای موثر بر سیستم قلبی و عروقی

1. سوال: آیا داروی Clonidineبه غیر از درمان پر فشاری خون، موارد کاربرد دیگری هم دارد؟

پاسخ:بله، این داروی ضد فشار خون قدیمی برای ترک مواد مخدر، الکل و سیگار نیز مورد مصرف قرار می گیرد. درضمن این دارو برای درمان اسهال در بیماران دیابتی و همچنین برای کاهش عارضه گرگرفتگی در خانم های یائسه نیز مورد تجویز قرار می گیرد.

2.سوال: منع مصرف مهم داروی Clonidineچیست؟

پاسخ:این دارو نباید در افراد دارای سابقه افسردگی مورد استفاده قرار گیرد. در صورت بروز افسردگی باید مصرف آن متوقف شود.البته توجه داشته باشیم که قطع مصرف ناگهانی آن منجر به افزایش بحرانی فشار خون می شود.

3.سوال: ارجحیت تجویز داروهای ضد فشار خون Prazosin,Terazosinبرای کدام دسته از بیماران است؟

پاسخ: این داروها برای مبتلایان به هیپرتروفی خوش خیم پروستات که پرفشاری خون هم دارند مناسب ترند. البته ترازوسین موثرتر و طولانی اثرتر است.

4.سوال: ارجحیت مصرف داروی Tamsulosinنسبت به سایر داروهای بلوکه کننده گیرنده آلفا( مانند: Prazosin,Terazosin) در چیست؟

پاسخ: این داروبرای درمان هیپرتروفی خوش خیم پروستات، فاقد عارضه جانبی کاهش فشارخون وضعیتی است. بیمار مصرف کننده این دارو، در صورت جراحی کاتاراکت(آب مروارید چشم) باید حتما با پزشک مشورت نماید.

5.سوال: داروهای Prazosin,Terazosinچه تاثیری بر روی لیپیدهای پلاسما دارند؟

پاسخ: این داروهای ضد فشار خون آلفا بلوکر، بر خلاف بتا بلوکر ها، نه تنها لیپیدهای پلاسما را افزایش نمی دهند بلکه کلسترول و تری گلیسرید را کاهش و اچ- دی- ال سودمند را افزایش می دهند.

6. سوال: چرا داروهای Prazosin,Terazosinدر اغلب موارد به همراه سایر داروهای ضد فشار خون برای بیماران تجویز می شوند؟

پاسخ: معمولا این داروها به دلیل افزایش ریسک نارسایی قلبی به تنهایی برای کنترل فشار خون تجویز نمی شود (همراه با دیورتیک ها یا بتا بلوکر ها مورد مصرف می گیرد).

7. سوال: کدام عارضه جانبی داروهای Prazosin,Terazosinباید در هنگام تجویز و تحویل این داروها به بیماران، به آنان یادآوری شود؟

پاسخ: عارضه ناشی از مصرف دوز اول که به صورت کاهش فشارخون وضعیتی مشاهده می شود با کاهش اولین دوز و تجویز شب هنگام به حداقل می رسد. این عارضه را باید در بیمارانی که آب و نمک از دست داده اند، بسیارجدی گرفت.

8. سوال: امروزه داروی ضد فشار خون Methyldopaبرای کدام دسته از بیماران تجویز می شود؟

پاسخ: در حال حاضرمصرف این داروی قدیمی،محدودبه درمان فشارخون درخانم های باردار شده است.

9. سوال:ارجحیتتجویزداروهای Atenolol,Metoprololنسبت به داروهای هم خانواده، برای درمان کدام گروه از بیماران است؟

پاسخ: این داروها نسبت به سایر داروهای بتابلوکر برای بیماران آسمی، دیابتی و بیماری های عروق محیطی مناسب ترند، چون باعث وخیم تر شدن این بیماری ها نمی شوند.

10. سوال:داروی بتابلوکر Esmololدر چه مواقعیتجویز می شود؟

پاسخ: این داروی بتا بلوکر تزریقی برای درمان آریتمی ها، افزایش فشار خون در حین جراحی و ایسکمی قلبی مورد استفاده قرار می گیرد.

11. سوال: داروی بتابلوکر Labetalolبرای کدام دسته از بیمارانتجویز می شود؟

پاسخ: این داروی بتا بلوکر (به خصوص نوع تزریقی آن) برای درمان اورژانس های فشار خون و فئوکروموسیتوم مورد تجویز قرار می گیرد.

12. سوال: در صورتتجویزداروهای Propranolol,Atenolol,Carvedilol,Metoprololبرای بیمار دیابتی، چه توصیه هایی را باید مد نظر داشت؟

پاسخ: در صورتی که بیمار دیابتی وابسته به انسولین از این داروها استفاده می کند، خطر وخیم تر شدن عوارض ناشی از هیپو گلیسمی را حتما به او یادآوری کنیم. البته ریسک پروپرانولول از بقیه بیشتر است.

13. سوال: داروهای Atenololو Metoprololچه ارجحیتی نسبت به هم دارند؟

پاسخ: آتنولول فاقد عارضه جانبی کابوس شبانه است و بیشتر سهولت مصرف دارد( دفعات استعمال کمتر). اما متوپرولول (نوع آهسته رهش) برای کاهش عوارض فشار خون به خصوص در افراد دارای نارسایی قلبی موثر تر و ایمن تر است.

14. سوال: تجویز داروی Carvedilolبرای درمان پرفشاری خون در کدام گروه از بیماران مناسب تر است؟

پاسخ: تجویز این داروی بتا بلوکر برای درمان پرفشاری خون در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی ارجحیت دارد.

15. سوال: آیا قطع مصرف ناگهانی داروهای Propranolol,Atenolol,Carvedilol,Metoprololمخاطراتی را برای بیمار به همراه دارد؟

پاسخ: بله،قطع مصرف این داروها باید با نظر پزشک و به صورت تدریجی باشد. در غیر این صورت می تواند باعث درد قفسه سینه، بی نظمی ضربان و حتی ایست قلبی شود.

16. سوال:چه تفاوتی بین اشکال کوتاه اثر و طولانی اثر داروی Nifedipineوجود دارد؟

پاسخ: نوع کوتاه اثر این دارو برای درمان اورژانس های فشار خون مناسب است اما برای درمان طولانی مدت ممکن است باعث افزایش ریسک سکته قلبی شود لذا شکل آهسته رهش آن توصیه می شود.

17. سوال: در حال حاضر اندیکاسیون تجویز داروی Hydralazine چیست و کدام عارضه جانبی آن حائز اهمیت بیشتری است؟

پاسخ: امروزه مصرف این داروی قدیمی به فشار خون های مقاوم و فشار خون در زمان بارداری محدود شده است.مصرف مقادیر بالای این داروی ضد فشار خون می تواند منجر به عارضه شبه لوپوس با آسیب عضلات ، مفاصل و پوست همراه باشد که با قطع مصرفدارو بهبود می یابد.

18. سوال: داروی Yohimbineچه کاربردهای بالینی دارد؟

پاسخ: این داروعلاوه بر بهبود مشکلات ارکتایل در مردان، برای درمان کاهش فشار خون وضعیتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

19. سوال: داروهای مهار کننده آنزیم ACE(Captopril,Enalapril,Lisinopril(برای کدام یک از بیماری های قلبی و عروقی مورد تجویز قرار می گیرند؟

پاسخ: این داروها علاوه بر درمان پر فشاری خون، برای بیماران پس از سکته قلبی و نارسایی قلبی نیز تجویز می شود. درضمن احتمال ابتلا به دیابت را نیز در این بیماران کاهش می دهند.علاوه بر این برای کاهش پروتئین اوری ناشی از بیماری های مزمن کلیوی به خصوص در افراد دیابتی نیز از این داورها استفاده به عمل می آید.

20. سوال: آیا مصرف همزمان دیورتیک ها باداروهای مهار کننده آنزیم ACE(Captopril,Enalapril,Lisinopril(باعث تداخل دارویی می شود؟

پاسخ: نسبت به سایر داروهای ضد فشار خون، مصرف همزمان دیورتیک ها با این داروها می تواند منجر به کاهش بیشتر فشار خون شود.

21. سوال: چه تداخل های دارویی را باید در هنگام تجویز داروهای مهار کننده آنزیم ACE(Captopril,Enalapril,Lisinopril(مد نظر قرار داد؟

پاسخ: علاوه بر مکمل های حاوی پتاسیم و بعضی دیورتیک ها، مصرف همزمان این داروها با ضد التهاب های غیر استروئیدی( مانند: ایبوپروفن) و بتا بلوکرها( مانند: پروپرانولول) نیز می تواند منجر به عوارضی چون : ضعف عضلانی، بی نظمی ضربان و تپش قلب شود.در ضمن در هنگام تجویز این داروها برای خانم ها حتما از باردار نبودن بیمار اطمینان حاصل کنیم !

22. سوال: موارد مصرف داروی Milrinoneکدام است؟

پاسخ: این داروی تزریقی، برای درمان کوتاه مدت نارسایی پیشرفته قلبی مورد تجویز قرار می گیرد، با این امتیاز که برون ده قلبی بیش از داروی مشابه نیتروپروساید افزایش می یابد.

23. سوال: آیا هنوز از داروی Minoxidilبرای درمان فشار خون استفاده به عمل می آید؟

پاسخ:بله، امروزه این دارو برای فشار خون های مقاوم به سایر داروها به خصوص در آقایان مبتلا به نارسایی کلیوی مورد تجویز قرار می گیرد.

24. سوال:چرا تجویز همزمان بعضی از داروهای مسدود کننده کانال کلسیمی( مانند: Verapamil,Diltiazem) با داروهای مسدود کننده گیرنده بتا آدرنرژیک( مانند: Propranolol) توصیه نمی شود؟

پاسخ:مصرف همزمان این داروها با بتابلوکرها می تواند در افراد مستعد منجر به بلوک قلبی شود.

دکتر سید علی فاطمی، فارماکولوژیست

مراجع:

1.Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12th edition (2011)

2. Katzung's Basic and Clinical Pharmacology12th edition (2012)

3.Rang & Dale's pharmacology7th edition (2011)


آدرس مطب : اصفهان، خيابان شيخ صدوق شمالي، خيابان شيخ مفيد، داروخانه اركيده
تلفن : 36644636 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
صفحه اصلیبیوگرافیاطلاعات دارویی بیمارانشیوه صحیح مصرف داروهاداروهای بی نیاز از نسخهسوال های تخصصی داروهامحصولات بهداشتیسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگر