دکتر سید علی فاطمی

داروساز


پاسخ به سوالات دارویی

داروهای گوارشی(مهار کننده های پمپ پروتون)

سوال های تخصصی در رابطه با داروها

داروهای گوارشی(مهار کننده های پمپ پروتون)

1. سوال: داروی Esomeprazole نسبت به سایر مهارکننده های پمپ پروتون(پرازولها) چه مزیت نسبی دارد؟

پاسخ:تجویز این دارو برای درمان سریع تر رفلاکس و التهاب مری ارجحیت دارد.

2. سوال:در چه مواقعی تجویز داروی Omeprazoleنسبت به سایرمهارکننده های پمپ پروتون، برای بیمار بهتر است؟

پاسخ: این دارو نسبت به داروهای هم خانواده خود، برای درمان سوزش سردل و کاهش احتمال خونریزی گوارشی موثرتر است.

3. سوال:برای درمان زخم های معدهو دوازدهه، تجویز کدامیک از داروهای مهارکننده پمپ پروتون ارجح است؟

پاسخ:داروهای OmeprazoleوLansoprazole برای این منظور، نسبت به سایر داروهای هم خانواده مناسب ترند.

4. سوال: بهترین زمان برای مصرف داروهای Omeprazole, Esomeprazole, Lansoprazole, Rabeprazole, Pantoprazoleچه هنگام است؟

پاسخ: بهترین وقت برای مصرف این داروهای ضد اسید معده، نیم ساعت قبل از غذا می باشد.

5. سوال: چرا نباید داروهای مهار کننده پمپ پروتون( پرازول ها) را همزمان با سایر داروهای مهار کننده ترشح اسید معده مانند رانیتیدین مصرف نمود؟

پاسخ:چون این داروها پیش دارو هستند و برای تبدیل به داروی اصلی به محیط اسیدی نیاز دارند.

6. سوال: چرا سرعت اثر بخشی داروهای مهار کننده پمپ پروتون( پرازول ها) نسبتا کند می باشد؟

پاسخ: چون همه پمپ های هیدروژنی که سازنده اسید معده هستند به طور همزمان فعال نیستند و این به 2 تا 5 روز زمان نیاز دارد تا 70 درصد از این پمپ ها با دوز یک بار در روز از کار بیافتند.

7. سوال: در نظر گرفتن چه نکته احتیاطی در هنگام تجویز داروهای Esomeprazole, Lansoprazoleضرورت دارد؟

پاسخ: هنگام تحویل این داروها، احتمال نارسایی کبدی بیمار را سوال کنیم، چون ممکن است باعث مسمومیت فرد شود.

8. سوال: داروهای مهار کننده پمپ پروتون( پرازول ها) باعث ایجاد چه عوارض جانبی می شوند؟

پاسخ: در مجموع آنها داروهای کم عارضه ای محسوب می شوند. حالت تهوع، نفخ و درد شکمی، یبوست یا اسهال از عوارض شایع این داروهاست.

9. سوال: آیا ممکن است تجویز داروهای مهار کننده پمپ پروتون( پرازول ها) برای سالمندان، مشکلاتی را برای آنها به وجود آورد؟

پاسخ: مصرف طولانی مدت داروهای مهار کننده پمپ پروتون( پرازول ها)،احتمال بروز شکستگی استخوان و ابتلا به عفونت را افزایش می دهد. لذا هنگام تحویل این داروها به سالمندان برای مصارف طولانی مدت، این احتمال را به آنها یادآوری کنیم.

10. سوال: چه تداخل دارویی را باید هنگام تجویز داروهای مهار کننده پمپ پروتون( پرازول ها) مد نظر داشت؟

پاسخ: مصرف همزمان داروهای Omeprazole, Esomeprazole, Lansoprazole Rabeprazoleبا وارفارین می تواند منجر به تشدید عوارض جانبی وارفارین به صورت افزایش خون ریزی شود.

11.سوال: تجویز هم زمان داروهای Omeprazole, Esomeprazoleبا Diazepam چه مشکلی را ممکن است به وجود آورد؟

پاسخ: مصرف همزمان این داروها با دیازپام می تواند منجر به افزایش عوارض جانبی دیازپام به صورت گیجی و مشکلات تنفسی بشود.

12.سوال: تجویز هم زمان داروهای Omeprazole, Rabeprazoleدر بیمارانی که از داروهای ضد دفع پیوند استفاده می کنند چه احتیاطی را می طلبد؟

پاسخ: مصرف همزمان این داروها با سیکلوسپورین می تواند منجر به کاهش سطح منیزیوم خون و عوارضی نظیر بی نظمی ضربان قلب، لرزش و تشنج شود.

13.سوال: هنگام تجویز داروی Omeprazoleبرای بیماران مبتلا به صرع باید به چه نکته ای توجه داشت؟

پاسخ: در صورتی که بیمار مصرف کننده داروی فنی توئین باشد،مصرف همزمان با این دارو می تواند منجر به افزایش عوارض جانبی فنی توئین به صورت تهوع، گیجی و مشکلات بینایی شود.

14.سوال: آیا ممکن است مصرف همزمان داروی Omeprazoleبا داروهای Imipramineو Theophyllineمنشا تداخل دارویی باشد؟

پاسخ: بله، مصرف همزمان داروی امپرازول با ایمی پرامین و همینطور تئوفیلین می تواند منجر به کاهش اثر بخشی این داروها شود.

15.سوال: در صورت مصرف همزمان Omeprazoleبا داروی Clopidogrel، باید نگران بروز خطراتی برای بیمار باشیم؟

پاسخ: مصرف همزمان این دارو با داروی کلوپیدوگرل می تواند منجر به کاهش اثر بخشی این داروی ضد لخته ودر نتیجه افزایش ریسک حملات قلبی شود.

16.سوال: داروی Pantoprazoleچه مزیتی نسبت به سایر داروهای هم خانواده خود دارد؟

پاسخ: یکی از محاسن بزرگ این دارو نسبت به سایر داروهای مهار کننده پمپ پروتون( پرازول ها)در این است که ریسک تداخلات دارویی با آن کمتر محتمل است.

17.سوال: چرا در بعضی مواقع به همراه مصرف داروی امپرازول، ویتامین ب 12 هم برای بیمار تجویز می شود؟

پاسخ: چون این دارو در صورت مصرف طولانی مدت، جذب ویتامین ب 12 را کاهش می دهد.

18.سوال: چرا داروهای ضد اسید معده از جمله داروهای مهار کننده پمپ پروتون( پرازول ها)، تاثیر مکمل های آهن و داروهای کتوکونازول را کاهش می دهند؟

پاسخ: چون این داروها برای جذب به محیط اسیدی نیاز دارندو داروهای ضد اسید این شرایط را بر هم می زنند.

19.سوال: آیا ممکن است که مصرف داروهای مهار کننده پمپ پروتون( پرازول ها)، برای سالمندان مخاطراتی را به همراه داشته باشد؟

پاسخ: بله،داروهای مهار کننده پمپ پروتون،ریسک ایجاد بعضی عفونت ها و شکستگی استخوان را افزایش می دهند. لذا این نکته را هنگام تجویز و تحویل این داروها به سالمندان، در نظر داشته باشیم.

20.سوال: چرا قطع مصرف ناگهانی داروهای مهار کننده پمپ پروتون( پرازول ها) که به مدت طولانی استفاده شده اند، باعث افزایش شدید اسید معده می شود؟

پاسخ: چون این داروها بیش از سایر داروهای ضد اسید معده، ترشح هورمون گاسترین را افزایش می دهند که این می تواند ریسک ابتلا به تومورهای گوارشی را نیز افزایش دهد.

21.سوال: به غیر از درمان زخم های معده و دوازدهه، داروهای مهار کننده پمپ پروتون چه کاربردهای بالینی دیگری دارند؟

پاسخ: داروهای مهار کننده پمپ پروتون( پرازول ها)، به غیر از درمان زخم های معده و دوازدهه، برای درمان عارضه رفلاکس معده به مری و رفع سوزش سر دل و همینطور کاهش ریسک زخم دوازدهه ناشی از هلیکوباکتر هم کاربرد دارند.

22.سوال: کدامیک از داروهای مهار کننده پمپ پروتون( پرازول ها)، برای پیشگیری و درمان زخم معده ناشی از داروهای NSAID(مانند دیکلوفناک) مورد کاربرد قرار می گیرند؟

پاسخ: Lansoprazole Esomeprazole,

23.سوال: چرا داروهای مهار کننده پمپ پروتون( پرازول ها)، را برای درمان رفلاکس و التهاب مری در کودکان، با دوزهای بالاتری( به ازای وزن) نسبت به بزرگسالان تجویز می کنند؟

پاسخ:به این دلیل که ظرفیت متابولیکی کودکان برای متابولیسم و حذف این داروها بیشتر است.

24.سوال: چرا در رژیم های دارویی ضد هلیکوباکتر، از داروهای مهار کننده پمپ پروتون( پرازول ها)، استفاده می شود؟

پاسخ: چون این داروها با قلیایی کردن محیط، اثر بخشی آنتی بیوتیک ها را افزایش می دهند و علاوه بر این، خاصیت ضد باکتریایی خفیفی هم دارند.

دکتر سید علی فاطمی، فارماکولوژیست

مراجع:

1.Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12th edition (2011)

2. Katzung's Basic and Clinical Pharmacology12th edition (2012)

3.Rang & Dale's pharmacology7th edition (2011)

4.Reilly,C.H.(2007) Gastrointestinal agents.In:Drug facts & comparisons pocket version 11thed.St.Louis,Missouri:Wolters kluwer health,p.810.


آدرس مطب : اصفهان، خيابان شيخ صدوق شمالي، خيابان شيخ مفيد، داروخانه اركيده
تلفن : 36644636 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

حسن [ 1394-01-28 ]
سلام از اینکه باعث افزایش اطلاعات، بیماران و افراد عادی می شوید. سپاس گزارم. قدی که بهر خدمت خلق علم شود بهتر زقامتی است که به محراب خم شود

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
صفحه اصلیبیوگرافیاطلاعات دارویی بیمارانشیوه صحیح مصرف داروهاداروهای بی نیاز از نسخهسوال های تخصصی داروهامحصولات بهداشتیسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگر